Provoz během COVID-19

Provoz povolen na základě rozhodnutí Vlády ČR ze dne 20.4.2020 za dodržení následujících hygienických podmínek:

Vstup pouze v roušce a v rukavicích nebo po ošetření rukou dezinfekčním prostředkem, bez fyzického kontaktu, bezpečná vzdálenost minimálně 2 m.

Vstup na dílny zakázán.