Revize, školení, poradenství

V rámci našeho celého výrobního a obchodního zaměření firmy poskytujeme jako součást služeb školení a poradenství, navrhujeme a projektujeme podle specifických požadavků zákazníků vhodné typy nástaveb nebo strojů až do konečných vlastních návrhů řešení.

Poradenská a školící činnost je zaměřena zejména na mobilní hydrauliku – hydraulické nakládací jeřáby, nosiče kontejnerů apod. a stroje lesního hospodářství. Provádíme i zaškolování uživatelů strojů přímo na jejich pracovištích.

Ve vyhrazených zdvihacích zařízeních provádíme tyto odborné práce

 • revizní zkoušky, revize, inspekční a kontrolní prohlídky zdvihacích zařízení – jeřáby, plošiny podle ČSN 27 0142, ČSN ISO 9927, EN 280, ČSN ISO 12 482
 • odborné kontroly zvedacích a vázacích prostředků · zvláštní posouzení technického stavu zdvihacích zařízení dle ČSN ISO 12482-1
 • zpracování evidence zdvihacích zařízení a plánů revizí a kontrol
 • pomoc při zpracování „Systému bezpečné práce (SBP)“ v souladu s ČSN ISO 12480-1 v návaznosti na firemní SBP
 • poskytování informací při řešení technických a provozních problémů
 • pomoc při dodržování podmínek provozu zdvihacích zařízení dle normy ČSN ISO 12480-1
 • provádění školení pracovníků v jeřábové dopravě – jeřábník, vazač, signalista, pověřená osoba
 • odborná a konzultační činnost v oblasti zdvihacích zařízení
 • vedení evidence zařízení a plánů revizí a kontrol ZZ
 • vedení evidence obsluh a sledování termínů periodických školení obsluh
 • odborné kontroly vázacích a závěsných prostředků
 • zpracování „Řádu prohlídek, údržby a zkoušek

Školení obsluh

 • obsluha nakládacího jeřábu (hydraulická ruka)
 • vazač břemen
 • provozní technik zdvihacích zařízení (PTZZ)
 • pověřená osoba pro provoz a údržbu zdvihacích zařízení (POZZ)
 • obsluhovatel pojízdné zdvihací pracovní plošiny