Produkty a služby

Nástavby na traktory

Provádíme výrobu a montáže nástaveb na traktory a to jak univerzální kolové tak speciální lesnické. Naše nástavby jsou určeny pro práci v lese, komunálu nebo pro potřeby firem zabývajících se výstavbou elektrických rozvodů.

Lesnické nástavby jsou určené zejména pro potřeby lesnických společností nebo soukromníků při běžných lesnických pracích od školkařské a pěstební činnosti až po těžbu, přibližování a zpracování dřevní hmoty. Nástavby se skládají obvykle ze základní ochrany traktoru doplněné přibližovacím navijákem se štítem a čelním nakladačem nebo rampovačem nebo také jsou vybaveny speciální hydraulickou rukou.

Komunální nástavby jsou určené zejména pro široké spektrum firem zabývající se údržbami a opravami cest, parků a jiné zeleně, kdy traktory bývají osazovány různými nesenými nebo pevnými adaptéry pro danou činnost.

Energetické nástavby jsou to nástavby určené zejména pro potřeby energetických společností při výstavbě, obnově a opravách uvedených zařízení – sloupy, kabelové vedení, zemní práce apod. Základním prvkem těchto nástaveb je obvykle speciální hydraulicko-vzduchový naviják s vlastním hydraulickým okruhem. Součástí nástavby je čelní nakladač s nakládací lopatou nebo vidlemi nebo nízký rampovač.

Nástavby na malotraktory jsou určené pro práci v lesním hospodářství nebo pro komunální služby a jsou vhodným doplňkem tam, kde se z ekonomických důvodů neoplatí nasadit velký stroj.

Všechny naše nástavby jsou schváleny Ministerstvem dopravy ČR. V případě atypické montáže nástavby provádíme individuální schválení včetně potřebných zkoušek.

Lesní stroje a mechanizace

Lesní stroje nejsou jen traktory, harvestory a vyvážečky. Práce v lese není jen o vlastní těžbě dřeva. Proto sortiment lesních strojů a mechanizace a jejich příslušenství lze rozdělit do několika skupin. Jedná se o školkařtví, pěstební činnosti, zpracování zbytků po těžbě, úklid pasek, vlastní odvoz dříví a další.

V rámci uvedeného nabízíme:
• podřezávací a vyorávací stroje – POVYSAZ, Chameleon
• školkovací stroje
• jednotalířové a dvoutalířové půdní frézy
• rýhový zalesňovací stroj
• shrnovač klestu
• kompletní sortiment norského výrobce IGLAND – navijáky, vyvážecí přívěsy, hydraulické ruky a štípací procesor.
• vyvážecí přívěs za traktory a malotraktory
• lesnické navijáky DTN-4, JTN-4, a TUN-40
• lanovky LS 2-500 a VLU-5
• štípací stroje a procesory IGLAND, WS

Jelikož je problematika lesních strojů poměrně široká, věnujeme se jí na specializovaných internetových stránkách www.vlkproject.cz, které Vám doporučujeme navštívit.

Veškeré naše produkty a služby přímo či okrajově souvisí s hydraulickými systémy. Hydraulické systémy kompletujeme a dodáváme buď podle dokumentace zákazníka nebo zákazníkovi systém navrhneme a zkompletujeme.
Na základě dlouholetých zkušeností nabízíme:
Armování hadic – výroba a opravy vysokotlakých hydraulických hadic podle přání a potřeb zákazníka. Sortiment hydraulických hadic 1ST/SMN, 2ST/SN, 4SP/SH, koncovky na hadice BEL, CEL, DKL, DKOL, AGR, AGJ, AGN, DKR, DKJ, SFL, a další;
Prodej hydraulického šroubení – spojky, hrdla, matice, úhlové spojky, kuličkové a šroubovací rychlospojky, kulové kohouty, třícestné ventily, různé přechodky a jiné;
Hydraulické trubky, držáky trubek, ohýbání trubek;
Prodej těsnění pro hydrauliku a pneumatiku – pístnicové (manžety, pístové těsnění, stírací kroužky), O-kroužky, X-kroužky, vodící pásky, speciální těsnění;
Prodej hydraulických prvků a komponent:
• rozvaděče mechanické i elektrické (Danfoss, Bucher, …),
• zubová, pístová, regulační čerpadla (Danfoss, Vivolo, Sunfab, Rexroth, …),
• hydromotory (Danfoss, Vivolo, Eaton, …),
• solenoidové ventily (Danfoss, Aron, Comatrol, …),
• hydraulické agregáty mobilní i stacionární, miniagregáty, agregáty se spalovacím motorem;
• hydraulické akumulátory;
• a různé pojišťovací ventily, hydraulické zámky, škrtící a zpětné ventily a mnoho dalších
Výroba a opravy hydraulických válců – provádíme výrobu hydraulických válců podle přání zákazníka. Dále provádíme opravy a úpravy hydraulických poškozených hydraulických válců. Provádíme přetěsňování hydraulických a pneumatických válců. Každý válec je po opravě nebo výrobě zkoušen;
Přetěsňování a opravy rozvaděčů, čerpadel, hydromotorů;
Diagnostika a opravy hydraulických systémů – provádíme diagnostiku a zjišťování chyb v hydraulických systémech, měření tlaku, průtoku a teploty média. Vadné součástky opravujeme nebo vyměnujeme;

Provádíme přestavby mechanických ovládání hydraulických systémů na elektrohydraulické. Pro tyto aplikace používáme dlouhodobě osvědčené hydraulické prvky renomované firmy Danfoss. Obsluha systému je potom celkově citlivější a efektivnější, není potřeba svazky hydraulických hadic k ovládacím prvkům. Tento typ ovládání používáme i v našich traktorových nástavbách.
Provádíme plnění hydraulických akumulátorů dusíkem, opravy a kontroly.

Základní sortiment pro naše aplikace máme skladem nebo do 24 hodin.

Vázací prostředky, řetězy
Doplňkovým sortimentem k našemu zaměření je prodej vázacích prostředků pro manipulaci s břemeny, sněhových a záběrových řetězů na traktory a nákladní auta, kladek a dalšího příslušenství.
• textilní úvazky (smyčky) nekonečné s nosností 500kg až 33t
• úvazky z ocelových lan
• řetězové úvazky
• konopná lana a úvazky
• ploché tkané zvedací popruhy s oky i nekonečné
• upínací popruhy kotevní, opásací a zajišťovací
• závěsy 1, 2, 3 a 4 ramenné textilní, z ocelových lan i řetězové
• ochranné návleky
• svěrky na plechy
• háky s pojistkou, „S“ háky i „C“ háky
• spojovací třmeny
• třmeny s kladkami o nosnosti 6,5t; 12t a 25t
• kladky otvírací s háky
• kladky nůžkovitě otvírací pro nosnost 1t, 2t a 3t
• zkracovací spony pro průměr lana 12,5 mm a 16 mm
• lanové kluzáky
• sněhové řetězy pro nákladní auta a traktory

V rámci našeho celého výrobního a obchodního zaměření firmy poskytujeme jako součást služeb školení a poradenství, navrhujeme a projektujeme podle specifických požadavků zákazníků vhodné typy nástaveb nebo strojů až do konečných vlastních návrhů řešení.
Poradenská a školící činnost je zaměřena zejména na mobilní hydrauliku – hydraulické nakládací jeřáby, nosiče kontejnerů apod. a stroje lesního hospodářství. Provádíme i zaškolování uživatelů strojů přímo na jejich pracovištích.

Ve vyhrazených zdvihacích zařízeních provádíme tyto odborné práce
• revizní zkoušky, revize, Inspekční a kontrolní prohlídky zdvihacích zařízení – jeřáby, plošiny podle ČSN 27 0142, ČSN ISO 9927, EN 280, ČSN ISO 12 482
• odborné kontroly zvedacích a vázacích prostředků
• zvláštní posouzení technického stavu zdvihacích zařízení dle ČSN ISO 12482-1
• zpracování evidence zdvihacích zařízení a plánů revizí a kontrol
• pomoc při zpracování „Systému bezpečné práce (SBP)“ v souladu s ČSN ISO 12480-1 v návaznosti na firemní SBP
• poskytování informací při řešení technických a provozních problémů
• pomoc při dodržování podmínek provozu zdvihacích zařízení dle normy ČSN ISO 12480-1
• provádění školení pracovníků v jeřábové dopravě – jeřábník, vazač, signalista, pověřená osoba
• odborná a konzultační činnost v oblasti zdvihacích zařízení
• vedení evidence zařízení a plánů revizí a kontrol ZZ;
• vedení evidence obsluh a sledování termínů periodických školení obsluh;
• odborné kontroly vázacích a závěsných prostředků;
• zpracování „Řádu prohlídek, údržby a zkoušek“;
Školení obsluh
• obsluha nakládacího jeřábu (hydraulická ruka)
• vazač břemen
• provozní technik zdvihacích zařízení (PTZZ)
• pověřená osoba pro provoz a údržbu zdvihacích zařízení (POZZ)
• obsluhovatel pojízdné zdvihací pracovní plošiny