Nástavby na traktory

Provádíme výrobu a montáže nástaveb na traktory a to jak univerzální kolové tak speciální lesnické. Naše nástavby jsou určeny pro práci v lese, komunálu nebo pro potřeby firem zabývajících se výstavbou elektrických rozvodů.

Lesnické nástavby jsou určené zejména pro potřeby lesnických společností nebo soukromníků při běžných lesnických pracích od školkařské a pěstební činnosti až po těžbu, přibližování a zpracování dřevní hmoty. Nástavby se skládají obvykle ze základní ochrany traktoru doplněné přibližovacím navijákem se štítem a čelním nakladačem nebo rampovačem nebo také jsou vybaveny speciální hydraulickou rukou.
Lesnické nástavby pro soustřeďování dříví na traktorech umožňuje použít tento universální kolový traktor (dále jen UKT) při všech operacích soustřeďování dříví, tj. při vyklizování, sestavení nákladu, přibližování a ukládání dříví na skládky.
Všechny lesnické nástavby jsou vyráběny přesně podle přání zákazníka. Základní nástavba je vyrobena z pevnostní konstrukční oceli a skládá se z čelního rampovače nebo nakladače, ochranné vany spodní části traktoru, ochranného rámu kabiny, ochrany výfuku, ochrany zadního a bočních skel, příp. zadního štítu navijáku vč. upevnění v závislosti na typu navijáku. Při konstrukci byl kladen důraz na zachování světlé výšky traktoru, byl zpevněn rám traktoru a pod traktorem je silnostěnná ochranná vana. Konstrukce nástavby je tvořena „uživatelsky“ a to tak, že všechny části nástavby jsou šroubované tak, aby bylo možné jednoduché rozebrání v případě poškození nebo potřeby servisu traktoru.
Rampovače jsou různého typu, liší se jak výškou a konstrukcí ramen tak tvarem lžíce. Rampovače se dostanou do hloubky minimálně 0,2 m, výška zdvihu je dle typu od 1,2 m až do výšky 3,5 m. Vlastní lžíce rampovače má několik variant od holé radlice až po nakládací
Čelní rampovač se montuje na UKT, který je vybaven nástavbou pro soustřeďování dříví. Skládá se z ramen, hydraulických zvedacích válců a rampovací lžíce, která může být buď pevná nebo zlamovací a může mít i přiklápěcí prst pro uchycení kulatiny. Místo pevné lžíce lze použít i pohyblivou lžíci, která má naklápěcí žlab a držák žlabu pro manipulaci s kulatinou.
Čelní nakladač je určen pro manipulaci z dlouhou kulatinou nebo sortimenty. Skládá se z ramen nakladače, hydraulických zvedacích a naklápěcích válců a rampovací lžící s přítlačným prstem. Velmi oblíbenou variantu nakladače lze použít i standardní nakladač (TracLift, Quicke, apod), na který se uchytává rampovací lžíce pomocí tzv. eurozávěsu. lžíci.
Do nástaveb pro přibližování jsou používány převážně robustní a léty prověřené profesionální navijáky IGLAND. Mohou být umístěny na tříbodový závěs traktoru, ale pro profesionální přibližování jsou navijáky obvykle namontovány napevno. Jejich štít, který dosahuje zdvihu minimálně světlé výšky traktoru, je součástí pevné nástavby a je umístěn těsně za zadními koly traktoru. Ve zvláštních případech jsou používány i navijáky jiné dle přání zákazníka (TUN 40, DTN-4, JTN 4, PFANZELT, RITTER apod.)
Nástavby stavíme na všechny řady traktorů od malotaktorů až po velké 300k traktory.

Komunální nástavby jsou určené zejména pro široké spektrum firem zabývající se údržbami a opravami cest, parků a jiné zeleně, kdy traktory bývají osazovány různými nesenými nebo pevnými adaptéry pro danou činnost.

Energetické nástavby jsou to nástavby určené zejména pro potřeby energetických společností při výstavbě, obnově a opravách uvedených zařízení – sloupy, kabelové vedení, zemní práce apod. Základním prvkem těchto nástaveb je obvykle speciální hydraulicko-vzduchový naviják s vlastním hydraulickým okruhem. Součástí nástavby je čelní nakladač s nakládací lopatou nebo vidlemi nebo nízký rampovač.

Nástavby na malotraktory jsou určené pro práci v lesním hospodářství nebo pro komunální služby a jsou vhodným doplňkem tam, kde se z ekonomických důvodů neoplatí nasadit velký stroj.

Všechny naše nástavby jsou schváleny Ministerstvem dopravy ČR. V případě atypické montáže nástavby provádíme individuální schválení včetně potřebných zkoušek.

K nástavbám dodáváme široký sortiment příslušenství, lan, řetězových i lanových úvazků, kluzných spon, směrových kladek vysoké kvality apod.

Ukázky v naší galerii