Lesní stroje

Lesní stroje nejsou jen traktory, harvestory a vyvážečky. Práce v lese také není jen o vlastní těžbě dřeva. Proto sortiment lesních strojů a mechanizace a jejich příslušenství lze rozdělit do několika skupin. Jedná se např. o školkařství, pěstební činnosti, zpracování zbytků po těžbě, úklid pasek, vlastní odvoz dříví a další.

V rámci uvedeného mimo jiné nabízíme:

  • podřezávací a vyorávací stroje – POVYSAZ, Chameleon
  • školkovací stroje
  • jednotalířové a dvoutalířové půdní frézy
  • rýhový zalesňovací stroj
  • shrnovač klestu
  • kompletní sortiment norského výrobce IGLAND – navijáky, vyvážecí přívěsy, hydraulické ruky a štípací procesor
  • vyvážecí přívěs za traktory a malotraktory
  • lesnické navijáky DTN-4, JTN-4, a TUN-40
  • lanovky LS 2-500 a VLU-5
  • štípací stroje a procesory IGLAND, WS

Jelikož je problematika lesních strojů poměrně široká, věnujeme se jí na specializovaných internetových stránkách VLK-project, které Vám doporučujeme navštívit.